Мултикаст Пренос

Мултикаст Пренос

Мултикаст услугата дава възможност Участниците да използват своите портове за пренос на видео и аудио съдържание. Услугата е с добавена стойност и се реализира чрез multicast VLAN-и.

Необходими са две страни - Участници, за да бъде предоставена Услугата:
•    Multicast източник– Участник, който притежава всички авторски права върху съдържанието (multicast source VLAN)
•    Multicast получател– Участник, който иска да получи съдържанието (multicast receiver VLAN)

BIX.BG предоставя система за оторизация, намираща се на адрес my.bix.bg, чрез която се реализира оперативната процедура за стартиране на преноса на съдържанието:
•    Оторизиран представител на Мulticast източник изпраща заявка “Allow” до определен Мulticast получател;
•    Оторизиран представител на Мulticast получател изпраща заявка “Join” за получаване на съдържанието;

Процедурата е визуализирана на схемата по-долу:

Прилагайки принципа на неутралитет BIX.BG дава възможност на Оператори да изпълняват ролята на Мulticast оператори - да обслужват множество получатели или източници на съдържание чрез своите портове в BIX.BG.

Функционалната схема на Мulticast оператор е дадена по-долу:

Ако проявявате интерес към нашите услуги, може да изпратите запитване по-долу.

Точките на достъп на мрежата на BIX.BG може да видите тук.

Документи
ОБЩИ УСЛОВИЯ

в сила от 01.09.2009г., изменени в сила от 01.12.2010г., 01.05.2011г. и 01.01.2019г.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НИВО НА ОБСЛУЖВАНЕ

в сила от 01.09.2009г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОПОСОЧЕН ПРЕНОС ЧРЕЗ МУЛТИКАСТ VLAN

в сила от 01.04.2011г., изменени в сила от 01.01.2019 г.

Образец на ПОРЪЧКA ЗА МУЛТИКАСТ VLAN

за МУЛТИКАСТ-ПОЛУЧАТЕЛ

Образец на ПОРЪЧКA ЗА МУЛТИКАСТ VLAN

за МУЛТИКАСТ-ИЗТОЧНИК